mooimens

Praktijk voor Psychotherapie en CoachingCoaching

Op persoonlijk vlak en/of in het werk kan iedereen tegen problemen aanlopen. Moeilijke omstandigheden of conflicten verdwijnen niet vanzelf. Mogelijkheden zien, keuzes maken, oplossingen zoeken…………. een coach kan daarbij meedenken, steunen, manieren aanreiken om verder te komen.

Personal of Life coaching omvat eigenlijk alle persoonlijke vragen die je graag zou willen bespreken.

Vaak is het een mix van onderwerpen op het gebied van relatie, gezondheid, werk, zingeving en andere.

In een eerste gesprek inventariseren we wat er speelt en waaraan gewerkt zal worden.

Dan stellen we een traject op: aantal en frequentie gesprekken, methodiek en de kosten.

Ik vind het belangrijk om vanuit mijn deskundigheid naast je te gaan staan, je zou het kunnen zien als ‘een stukje meelopen op jouw levenspad’. Dit doe ik met aandacht en respect.

Balans in je leven en vertrouwen in jezelf en de toekomst zijn kernwoorden. Door de vraag en wat er speelt in ene bredere context te plaatsen, pak je de oorzaak aan en bent niet bezig met deeloplossingen.

 
Reïntegratietraject
In overleg met de werkgever kan ik je begeleiden om uitval te voorkomen en/of bij reïntegratie naar werk.