mooimens

Praktijk voor Psychotherapie en CoachingWerkterreinen

"Er is geen verandering van duisternis naar licht, 
van stilstand naar beweging, zonder emotie." 
Carl Gustav Jung