Jeannette van Hoek
jvanhoek@mooimens.eu

Privacy

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Europa nieuwe privacywetgeving.

In Nederland worden uw persoonsgegevens nu door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermd. 

 

Bij mijn behandelovereenkomst hoort het privacydocument waarin in begrijpelijke taal wordt toegelicht hoe ik met uw persoonlijke informatie omga.

Dit tekent u bij de start van de begeleiding door MooiMens.

Als integratief therapeut ben ik aangesloten bij de VIT -Verenigiing van Integraal Therapeuten en de VVTIV - Vlaamse Vereniging voor therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Beide beroepsverenigingen eisen dat de bij hen aangesloten therapeuten voldoen aan de nieuwe privacyregels.