Jeannette van Hoek
jvanhoek@mooimens.eu

Werkwijze & Visie

 

Visie
Ik begeleid vanuit een integratieve benadering
 met respect, aandacht en acceptatie,
waarbij je als cliënt als geheel wordt gezien. Klachten worden niet gezien als op zichzelf staand maar we brengen ze met elkaar in verbinding (holistische visie).

 

 

Werkwijze
Ik pas gesprekstherapie toe in combinatie met creatieve werkvormen.
Misschien vind je (nog) geen woorden 
om te zeggen wat er is. Dan kunnen we een andere manier zoeken om dit uit te drukken. Bijvoorbeeld met verhalen, afbeeldingen, tekenen of films. (Een goed voorbeeld zijn thema's in de film 'Intouchables'. Zie hiernaast de trailer). 
Ook aan het lichaam wordt aandacht besteed, psycho-somatische klachten kunnen een signaal zijn voor dieper liggende problemen. Oefeningen uit mindfulness en acceptatie en commitment therapie (ACT), focussing pas ik daarbij toe.

In het eerste gesprek bekijken we samen wat je bij mij brengt: je situatie, verleden, gedachten, relaties en komen we zo tot een hulpvraag. We stellen een doel voor de therapie vast, passend bij jou en jouw vraag. 

 

Een EMDR behandeling is ook mogelijk (zie bij werkterreinen).

 

 

Setting
Individueel of met partner.

 


Wat levert het op?
Integratieve therapie zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in je situatie, je meer bewust wordt van gedachten, gevoelens en je gedrag. Oplossingen en krachten die gevonden worden tijdens de therapie, leer je toepassen in het dagelijks leven. Je krijgt vat op vastgelopen patronen en ontdekt jouw mogelijkheden. 

 

 

"Ga je mee verdwalen, ik weet de weg."
Loesje